ศราวดี วิษณุคำรณ / Saravadee Visanukamron

เกิด :
21 มีนาคม 2515

การศึกษา :
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ อาชีวะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง คณะออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะศิลปกรรม

การแสดงผลงาน
- ร่วมแสดงมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ณ ศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนสแควร์
- แสดงนิทรรศการ กลุ่มพดด้วง ครั้งที่ 1 ที่ศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนสแควร์
- ร่วมแสดงนิทรรศการ The Power of Woman ที่ศูนย์การค้า อัมรินทร์พลาซ่า
- ร่วมแสดงมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ ซีคอนสแควร์
- แสดงนิทรรศการ ART VARIETY ที่ศูนย์การค้า ริเวอร์ซิตี้
- ร่วมแสดงนิทรรศการ ธรรมศิลป์ ศิลปะเพื่อพระธรรม 60 ปี ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารบุญยง ว่องวานิช ถนนเพชรเกษม
- แสดงนิทรรศการ ศิลปะออมศิลป์ กลุ่มพดด้วง ที่อาคารสินธร ถนนวิทยุ
- ร่วมแสดงมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
ณ ศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนสแควร์
- ร่วมแสดงมหกรรมศิลปะ อาลัยองค์อริยราชัน ณ ศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนสแควร์
- ร่วมแสดงนิทรรศการ เทวะ ศิวะบุตร ผู้ครองฟ้า พระคเณศ ผู้ประทานความดีงาม ณ ซีคอนสแควร์
- ร่วมแสดงมหกรรมศิลปะ พระทศธรรมราชา เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562
- แสดงนิทรรศการคู่ Inspired Icon & Meow Muse คนบันดาลใจ & แมวบันดาลแรง ณ ล้ง 1919

Showing 1–12 of 15 results

End of content

End of content